Μαθηματα Γερμανικων

 

 

Η αντίληψη που επικρατεί και χαρακτηρίζει τα Γερμανικά ως δύσκολη γλώσσα είναι εντελώς εσφαλμένη. Αποθαρρύνονται έτσι πολλοί άνθρωποι από την εκμάθηση μιας γλώσσας που αποτελεί διαβατήριο για σπουδές αρίστου επιπέδου σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, και ανοίγει την πόρτα σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η γερμανική γλώσσα έχει παρόμοια δομή με την ελληνική και μια σύγκριση των γραμματικών των δύο γλωσσών αποδεικνύει ότι δομούνται και αναπτύσσονται με την ίδια περίπου λογική. Για παράδειγμα υπάρχουν άρθρα, διαφορετικά γένη και οι ίδιες ακριβώς πτώσεις στην κλίση ουσιαστικών και επιθέτωπιπλέον, η γερμανική είναι μια γλώσσα που δομείται με βάση αυστηρούς κανόνες με ελάχιστες εξαιρέσεις, γεγονός που καθιστά εύκολη την εκμάθησή της, υπό την προϋπόθεση της σωστής διδασκαλίας και της συστηματικής μελέτης. Ένας άλλος παράγοντας που θα σας βοηθήσει στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας είναι η κοινή προέλευση των Αγγλικών και των Γερμανικών.

 

Καλύπτουμε πλήρως την εκπαίδευση σε μαθήματα Γερμανικών, για παιδιά και ενήλικες. Με εξειδικευμένο προσωπικό, διαδραστικό τρόπο μάθησης και πλήρη γνώση του τρόπου διδασκαλίας Γερμανικών, στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών The English House.

Γερμανικά

 

Οι τάξης

Α Klasse: Για παιδιά επίπεδο Α1

Β Klasse: Για παιδιά επίπεδο Α2

C Klasse: Για παιδιά επίπεδο A2-Β1

D Klasse: Για παιδιά επίδεδο B1

 

Οι εξετάσεις Β2/C1/C2

 

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται τόσο από το Goethe Institut,  τον επίσημο γερμανικό φορέα για την πιστοποίηση γνώσεων της γερμανικής γλώσσας, από το ÖSD Institut Griechenlands – Αυστριακό Ινστιτούτο, όσο και από το ελληνικό κράτος υπό την επίβλεψη και οργάνωση ομάδας καθηγητών/καθηγητριών .