Μαθηματα Γερμανικων

 

 

Καλύπτουμε πλήρως την εκπαίδευση σε μαθήματα Γερμανικών, για παιδιά και ενήλικες. Με εξειδικευμένο προσωπικό, διαδραστικό τρόπο μάθησης και πλήρη γνώση του τρόπου διδασκαλίας Γερμανικών, στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών

The English House.

Γερμανικά

 

Οι τάξης

Α Klasse: Για παιδιά επίπεδο Α1

Β Klasse: Για παιδιά επίπεδο Α2

C Klasse: Για παιδιά επίπεδο A2-Β1

D Klasse: Για παιδιά επίδεδο B1

Οι εξετάσεις Β2/C1/C2

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται τόσο από το Goethe Institut,  τον επίσημο γερμανικό φορέα για την πιστοποίηση γνώσεων της γερμανικής γλώσσας, από το ÖSD Institut Griechenlands – Αυστριακό Ινστιτούτο, όσο και από το ελληνικό κράτος υπό την επίβλεψη και οργάνωση ομάδας καθηγητών/καθηγητριών .