Εξετάσεις

 

Γενική περιγραφή εξετάσεων:

Οι εξετάσεις εξετάζουν τέσσερες δεξιότητες - Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού λόγου (Reading), παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) και οι προφροικές εξετάσεις.

 

Οι εξετάσεις βαθμολογείται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

 

Σχετικά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR):

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων.

Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να περιγράψει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.