Φορείς Εξετάσεων Αγγλικών

 

  • Ελληνοαμερικάνικη Ένωση: Εκδίδει το Michigan ECCE Β2 (Lower), το ECPE C2 (Proficiency), Cambridge FCE for Schools B2 (Lower) και Cambridge CPE C2 Proficiency.
  • British Council: εκδίδει το IELTS, για σπουδές και δουλεία στο εξωτερικό, το Cambridge FCE for Schools B2 (Lower) και το Cambridge CPE C2 Proficiency.
  • Palso: εκδίδει το NOCN για τα επίπεδα Β1 (Pre-Lower), B2 (Lower), C1 (Advanced) και C2 (Proficiency).
Ελληνοαμερικάνικη Ένωση

Φορείς Εξετάσεων Γερμανικών

 

  • Goethe Γερμανικό Ιστιτούτο: Εξετάσεις γερμανικών για όλα τα επίπεδα από A1 έως C2.
  • OSD: Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της γερμανικής γλώσσας από το αυστριακό κράτος - Εξετάσεις γερμανικών για όλα τα επίπεδα από A1 έως C2.
  • ΚΠγ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας): Εξετάσεις γερμανικών για όλα τα επίπεδα από A1 έως C2.