Ώρες μαθημάτων για Lower / Proficiency τάξεις

Σχολικό έτος 2020 - 2021

 


 

Lower Class #1 Ώρες
Δευτέρα

3:00μμ - 4:30μμ

Τετάρτη

3:00μμ - 4:30μμ

Πέμπτη

4:30μμ - 5:30μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

Lower Class #2 Ώρες
 Τρίτη

4:30μμ - 6:30μμ

Σάββατο

3:00μμ - 5:00μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

Advanced C1/C2 Class Ώρες
 Δευτέρα

5:30μμ - 7:00μμ

Τετάρτη

5:30μμ - 7:00μμ

Παρασκευή

7:00μμ - 8:00μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

Proficiency C2 Class #1 Ώρες
 Τρίτη

3:00μμ - 5:00μμ

Πέμπτη

3:00μμ - 5:00μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

Proficiency C2 Class #2 Ώρες
 Δευτέρα

7:30μμ - 9:30μμ

Τετάρτη

8:00μμ - 10:00μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?