Ώρες μαθημάτων για Senior τάξεις

Σχολικο έτος 2020-2021


 

A Class #1 Ώρες
Τρίτη

6:00μμ - 7:00μμ

Πέμπτη

6:00μμ - 7:00μμ

Παρασκευή

4:00μμ - 5:00μμ

3 ώρες / εβδομάδα


 

A Class #2 Ώρες
Δευτέρα

4:00μμ - 5:00μμ

Πέμπτη

5:30μμ - 6:30μμ

Σάββατο

12:00μμ - 1:00μμ

3 ώρες / εβδομάδα


 

Β Class Ώρες
Δευτέρα

4:30μμ - 5:30μμ

Τετάρτη

4:30μμ - 5:30μμ

Παρασκευή

3:00μμ - 4:00μμ

3 ώρες / εβδομάδα


 

C Class #1 Ώρες
Δευτέρα

7:00μμ - 8:00μμ

Τετάρτη

7:00μμ - 8:00μμ

Παρασκευή

5:00μμ - 6:00μμ

3 ώρες / εβδομάδα


 

C Class #2 Ώρες
Δευτέρα

3:00μμ - 4:00μμ

Πέμπτη

3:30μμ - 4:30μμ

Σάββατο

11:00πμ - 12:00μμ

3 ώρες / εβδομάδα


 

D Class #1 Ώρες
Τρίτη

7:00μμ - 8:30μμ

Πέμπτη

7:00μμ - 8:30μμ

Παρασκευή

6:00μμ - 7:00μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

D Class #2 Ώρες
Δευτέρα

6:00μμ - 7:30μμ

Τετάρτη

5:30μμ - 7:00μμ

Παρασκευή

7:00μμ - 8:00μμ

4 ώρες / εβδομάδα


 

D Class #3 Ώρες
Τρίτη

6:30μμ - 8:00μμ

Πέμπτη

6:30μμ - 8:00μμ

Παρασκευή

4:00μμ - 5:00μμ

3 ώρες / εβδομάδα


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?