Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

 

Τα αποτελέσματα ECCE Μαΐου 2022 του Michigan Language Assessment θα είναι διαθέσιμα στις 12 Ιουλίου 2022. Επιπλέον, :

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα λάβουν τα αποτελέσματα των μαθητών τους μέσω email στις 12 Ιουλίου 2022.

 

Σημαντική ενημέρωση:

 

Οποιοδήποτε αίτημα για διόρθωση ονόματος πρέπει να αποσταλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, οποιαδήποτε διόρθωση θα γίνεται με χρέωση.

Το αίτημα για διόρθωση ονόματος γίνεται με αποστολή απλού αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, μέσω:

Email: certificates@hau.gr

Ταχυδρομείου: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Διδότου 15, 10680, Αθήνα

Γιατί να μας επιλέξετε

 

  1. Έμφαση στην ποιότητα - Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας έτσι ώστε η εκμάθηση της να είναι ένα εφόδιο για το μέλλον των μαθητών μας.

  2. Πραγματική μάθηση - Εστιάζουμε όχι μόνο στην απόκτηση ενός πτυχίου αλλά στην πραγμάτικη κατάκτηση της ξένης γλώσσας.

  3. Προσιτά δίδακτρα - Ευέλικτο πρόγραμμα - Διατηρούμε προσιτές τιμές για τα δίδακτρα και φροντίζουμε για το σχεδιασμό ευέλικτου ωρολογίου προγράμματος για τους μαθητές μας.

  4. Σύγχρονοι χώροι - Διαθέτουμε αίθουσες διδασκαλίας με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονη τεχνολογία.