Αποτελέσματα ECPE Μαΐου 2022

 

Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

 

Τα αποτελέσματα ECPE Μαΐου 2022 του Michigan Language Assessment θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Orfeas στις 14 Ιουλίου 2022. Επιπλέον, :

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα λάβουν τα αποτελέσματα των μαθητών τους μέσω email στις 14 Ιουλίου 2022.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα λάβουν τα αποτελέσματά τους μέσω email στις 14 Ιουλίου 2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους και δεν πραγματοποίησαν την εγγραφή μόνοι τους μέσω του Orfeas, πρέπει να κάνουν «Εγγραφή» στο σύστημα ως νέοι χρήστες.

 

Online πρόσβαση στην επίσημη αναφορά αποτελεσμάτων

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύσουν τις επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων του Michigan Language Assessment για τους μαθητές τους μέσω του Orfeas. Η ανάρτησή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18 Ιουλίου 2022.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύσουν τις επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων τους από το Michigan Language Assessment μέσω του Orfeas. Η ανάρτησή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18 Ιουλίου 2022.

 

Οnline πρόσβαση σε αποδείξεις

 

Έως τις 18 Ιουλίου 2022, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω του Orfeas, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν τις αποδείξεις των μαθητών τους.

 

Σημαντική ενημέρωση:

 

Οποιοδήποτε αίτημα για διόρθωση ονόματος πρέπει να αποσταλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, οποιαδήποτε διόρθωση θα γίνεται με χρέωση.

Το αίτημα για διόρθωση ονόματος γίνεται με αποστολή απλού αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, μέσω:

Email: certificates@hau.gr

Ταχυδρομείου: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Διδότου 15, 10680, Αθήνα

Γιατί να μας επιλέξετε

 

  1. Έμφαση στην ποιότητα - Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας έτσι ώστε η εκμάθηση της να είναι ένα εφόδιο για το μέλλον των μαθητών μας.

  2. Πραγματική μάθηση - Εστιάζουμε όχι μόνο στην απόκτηση ενός πτυχίου αλλά στην πραγμάτικη κατάκτηση της ξένης γλώσσας.

  3. Προσιτά δίδακτρα - Ευέλικτο πρόγραμμα - Διατηρούμε προσιτές τιμές για τα δίδακτρα και φροντίζουμε για το σχεδιασμό ευέλικτου ωρολογίου προγράμματος για τους μαθητές μας.

  4. Σύγχρονοι χώροι - Διαθέτουμε αίθουσες διδασκαλίας με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονη τεχνολογία.